Help voor het kwartierbladHier een tweetal aanwijzingen voor het gebruik van het kwartierblad.

- Als u op het cijfer rechts bovenaan bij een persoon klikt, wordt deze persoon de kwartierdrager en worden zijn/haar voorouders getoond.

- Als u op de naam van een persoon klikt, wordt van die persoon de persoonskaart getoond.
Vandaaruit gaat u naar de persoonskaarten van daar getoonde en onderlijnde gezinsleden.